Konwerter plików programu Microsoft Works 6–9

Konwerter plików programu Microsoft Works 6–9 1.0

Praca poza biurem czyli Works w Office

Konwerter plików programu Microsoft Works 6–9 pozwala otwierać, edytować i zapisywać dokumenty w formacie plików Edytora tekstów programu Works obsługiwanym przez program Works w wersji 6, 7, 8 i 9. Zobacz pełny opis

Niezły
6

Konwerter plików programu Microsoft Works 6–9 pozwala otwierać, edytować i zapisywać dokumenty w formacie plików Edytora tekstów programu Works obsługiwanym przez program Works w wersji 6, 7, 8 i 9.

Ponieważ program Works jest bezpłatnie włączony w system Windows Vista, dzięki konwerterowi możesz w nim używać plików utworzonych w płatnym Microsoft Office.

Chcesz korzystać z plików Microsoft Office używając pakietu Microsoft Works? Skorzystaj z programu Konwerter plików programu Microsoft Works 6–9.

Konwerter plików programu Microsoft Works 6–9

Download

Konwerter plików programu Microsoft Works 6–9 1.0